foto


Oto prosta strona internetowa ukazująca moje poszukiwania i inspiracje fotograficzne. Zdjęcia są osobiste, nie służą moralizowaniu, nie pełnią misji, nie udają sztuki. Serdecznie zapraszam. (P.R.)